τοὐναντίον

[1132] τοὐναντίον, zsgzgn statt τὸ ἐναντίον, Ar. Plut. 14, u. in att. Prosa überall.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1132.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: