τοὔνεκα

[1132] τοὔνεκα, zsgzgn aus τοῦ ἕνεκα, auch τοὔνεκεν, Ap. Rh., – 1) deswegen, darum, Hom. u. Hes. – 2) fragend, statt τίνος ἕνεκα, weshalb? Jac. A. P. p. 873.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1132.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: