τραγ-ῳδιο-διδάσκαλος

[1133] τραγ-ῳδιο-διδάσκαλος, , = τραγῳδοδιδάσκαλος, Alex. Aetol. bei Athen. XV, 699 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1133.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika