τραγ-ῳδιο-ποιός

[1133] τραγ-ῳδιο-ποιός, = τραγῳδοποιός, Ath. VIII, 344 c u. öfter, u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1133.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: