τρις-δύστηνος

[1147] τρις-δύστηνος, = Vorigem, Ep. ad. 653 (IX, 574).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika