τρις-εινάς

[1147] τρις-εινάς, άδος, ἡ, sc. ἡμέρα, der dritte neunte Tag im Monat, Hes. O. 816, d. i. der 29., der neunte Tag in der dritten Dekade, der auch δευτέρα φϑίνοντος hieß.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika