τρις-και-δεκα-έτης

[1147] τρις-και-δεκα-έτης, und τριςκαιδεκέτης, , der Dreizehnjährige; Isae. fr.; Poll. 1, 55.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika