τρις-καί-δεκα

[1147] τρις-καί-δεκα, indecl., dreizehn, statt τριακαίδεκα; Il. 5, 387 Od. 24, 340; Lob. Phryn. 409.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika