τρις-και-δεκ-ήρης

[1147] τρις-και-δεκ-ήρης, ες, mit dreizehn Ruderbänken versehen; Ath. V, 203 d; Plut. Demetr. 31.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1147.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika