τριᾱκοντά-κλινος

[1139] τριᾱκοντά-κλινος, von dreißig Bett- od. Tischlagern; Plut. Symp. 5, 5; Ath. XII, 541 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika