τριᾱκοντά-κωπος

[1139] τριᾱκοντά-κωπος, mit dreißig Rudern, πλοῖον Pol. 22, 16, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika