τριᾱκοντά-μηνος

[1139] τριᾱκοντά-μηνος, von dreißig Monaten, Arist. H. A. 5, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika