τριᾱκοντα-μναῖος

[1139] τριᾱκοντα-μναῖος, dreißig Minen schwer od. werth, λίϑος, Pol. 9, 41, 8, von dreißig Minen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika