τριᾱκοντούτης

[1139] τριᾱκοντούτης, ες, dreißigjährig; αἱ τριακοντούτεις σπονδαί, Thuc. 1, 23. 115. 2, 2. Vgl. τριακονταέτης u. τριακοντοῦτις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: