τριᾱκόντορος

[1139] τριᾱκόντορος, = τριακοντήρης; Thuc. 4, 9; Plat. Ep. VII, 350 b; Dem. u. A.; Her. braucht dafür die ionische Form τριηκόντερος, 4, 148. 7, 97. 8, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1139.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: