τροπίζω

[1152] τροπίζω, mit einem Kiel versehen, ναῦς ἱκανῶς τετροπισμένη Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1152.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: