τροπικός

[1152] τροπικός, 1) zur Wende, Wendung gehörig; κύκλος τροπικός, der Wendekreis, Plut. plac. phil. 2, 23; σημεῖα τροπικά, die Solstitialpunkte, Arist. meteor. 1, 6. – 2) in der Rhetorik, tropisch, figürlich, uneigentlich, vgl. Arr. Epict. 1, 29, 40.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1152.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: