τροπόω

[1152] τροπόω, 1) wenden, in die Flucht jagen, im med., D. Hal. 2, 50. – 2) das Ruder mit dem Ruderriemen anbinden, Ar. Ach. 527; auch med., ναυβάτης τ' ἀνὴρ τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ' εὐήρετμον, Aesch. Pers. 368.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1152.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: