τροφέω

[1153] τροφέω, = τρέφω; Od. 3, 290 ist τροφέοντα v. l. von τροφόεντα, s. Lob. Phryn. 589.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1153.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: