τροφή

[1153] τροφή, , das Ernähren, μαστῶν ἀποστὰς καὶ τροφῆς ἐμῆς, Soph. El. 766; Nahrung, Kost, Speise, Unterhalt; Pind. τροφαῖς ἵππων, Ol. 4, 14; vgl. Her. 2, 65; βίου τροφή, Lebensunterhalt, Lebensweise, Soph. O. C. 328. 338. 362. 446; Eur.; u. in Prosa, z. B. ἡ ἐκ τῆς γῆς τροφή Plat. Euthyphr. 14 a; auch im plur., τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζε Prot. 321 b. – Ueberh. Pflege u. Erziehung, Her. 2, 2; Ἄργει δ' ἐκτίνων καλὰς τροφάς, Aesch. Spt. 530; Ag. 711 u. öfter; παιδείας καὶ τροφῆς, Plat. Polit. 275 c, u. öfter; vgl. noch δι' ἀπαιδευσίαν καὶ κακὴν τροφήν, Rep. VIII, 552 e; übh. Lebensweise, δίκην τίνουσι τῆς προτέρας τροφῆς κακῆς οὔσης, Phaed. 81 d; Folgde; τροφὴ ἐκ παίδων κακή, Pol. 1, 81, 10. – Auch das was erzogen wird, Zögling, junges Volk, Soph. O. R. 1; auch von Thieren, die junge Brut, Eur. Cycl. 189.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1153.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: