τροχίλια

[1154] τροχίλια, τά, = Vorigem, Plat. Rep. III, 397 a, ψόφους ἀξόνων καὶ τροχιλίων, wenn nicht auch hier τροχιλιῶν zu schreiben ist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1154.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: