τροχιλία

[1154] τροχιλία, , Rolle, Haspel, Winde, wie τροχαλία, τὴν δ' ἐκ τροχιλίας αὖ κατειλυσπωμένην Ar. Lys. 722; vgl. Ath. XIII, 587 f, τοσαῦτ' εἰπὼν μετά τινος τροχιλίας, wie wir »abhaspeln« sagen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1154.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: