τρυφεραίνομαι

[1157] τρυφεραίνομαι, pass., verweichlicht werden, durch Schwelgerei und Ueppigkeit verdorben werden, τρυφερανϑείς Ar. Vesp. 688.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1157.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: