τρυφερ-ώδης

[1157] τρυφερ-ώδης, ες, von weichlicher, schwelgerischer Art, zur Schwelgerei geneigt, Phot.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1157.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: