τρυφερ-αμπ-έχονος

[1157] τρυφερ-αμπ-έχονος, mit weichen od. weichlichen Kleidern (ἀμπεχόνη); Antiphan. bei Ath. XII, 526 d nennt so die Ionier.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1157.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: