τρυφηλός

[1157] τρυφηλός, seltene poet, Form statt τρυφερός, σάρκες Ep. ad. 678 (VII, 48).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1157.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: