τρυφή

[1157] τρυφή, , 1) Weichlichkeit, Ueppigkeit, Schwelgerei; Eur. Phoen. 1498; τρυφὰς τρυφᾶν, Bacch. 968, u. öfter; – ἐξέλαμψε τῶν γυναικῶν ἡ τρυφή, Ar. Lys. 381; vornehmes Leben; Plat. vrbdt τρυφὴ καὶ ἀκολασία, Gorg. 492 c; καὶ μαλϑακία, Rep. IX, 590 b; καὶ ἀργία, Legg. X, 901 e; καὶ ῥᾳϑυμία, ib. c; – auch übermüthige, schnöde Behandlung, Mißhandlung, καὶ ὕβρις, Gorg. 525 a; ὑπερηφάνως ζώντων διὰ τρυφάς, Legg. III, 691 a. – 2) Schwächlichkeit, Zerbrechlichkeit, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1157.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: