τυραννέω

[1163] τυραννέω, 1) unumschränkter Herr, Gebieter sein, herrschen; oft bei Her.; Soph. O. R. 408; Eur. öfter; Plat. Gorg. 469 c u. sonst; trans., beherrschen, unbeschränkte Gewalt über Jemand haben, bes. über ein Volk, Land, eine Stadt, c. gen., χϑονός, Eur. Herc. fur. 29; Her., der immer die Form τυραννεύω gebraucht, 1, 15. 20. 59. 64. 73 u. sonst; Thuc. 1, 13. 126; Plat. Legg. III, 693 a u. sonst; zuweilen auch c. accus., Sp. – Der aor. τυραννεῦσαι, unumschränkter Herr werden, geworden sein, bezeichnet den Uebergang in das τυραννεύειν, Her. 1, 14. – Pass. despotisch beherrscht werden, πόλεις τυραννούμεναι, Staaten mit einem unumschränkten, despotischen Herrscher, Xen. Hell. 2, 3, 18 u. Folgde; βίος τυραννούμενος, Luc. Alex. 8; auch übertr., τυραννευϑεὶς ὑπὸ ἔρωτος, Plat. Rep. IX, 574 e; das fut. τυραννήσομαι in pass. Bdtg, Dem. Lpt. 161. – 2) von tyrannischer Sinnesart sein, Ebert dissert. Sicul. p. 64.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1163.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: