τυραννεύω

[1163] τυραννεύω, = Folgdm, Her. u. Folgde; χϑονός Soph. O. C. 450; Eur. Hel. 792; Isocr. 2, 4; auch pass., 3, 25; Ἑλλάδος τυραννευϑείσης Thuc. 1, 18; Plat. scheint diese Form im aor. vorzuziehen; s. das Flgd.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1163.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: