τυφλο-πλαστέομαι

[1165] τυφλο-πλαστέομαι, blind geboren werden, vom Bären, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1165.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: