τυφλο-ποιός

[1165] τυφλο-ποιός, blind machend, blendend, Schol. Theocr. 10, 19.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1165.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: