τῡρο-φορεῖον

[1165] τῡρο-φορεῖον, τό, Käseträger, ein Holz, das die Käsehorden trägt, Poll. 1, 251.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1165.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: