τῡρο-φόρος

[1165] τῡρο-φόρος, Käse tragend, habend, enttzaltend, πλακόεις, Theodorid. 5 (VI, 155).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1165.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: