τῡρο-ψύκτης

[1165] τῡρο-ψύκτης, , Ort zum Trocknen der Käse, übh. = τυροκομεῖον, Philem. lex. p. 90.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1165.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: