ἀγέ-στρατος

[13] ἀγέ-στρατος, Athene, die Heerführerin, Hes. Th. 925; Nonn. adj. σάλπιγγος ἦχος 26, 15; ἐνυοῠς αὐλός 28, 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 13.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika