ἀγε-λεία

[12] ἀγε-λεία, ἡ (ἡ λείαν ἄγουσα VLL., einige auch ἡ λεὼν ἄγουσα oder gar von ἀγέλη), Beuteführerin, Beuterin, Bein. d. Athene bei Hom, vgl. ληϊτις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 12.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: