ἀγελαιο-κομική

[11] ἀγελαιο-κομική, sc. τέχνη, Viehzucht, Plat. Polit. 275 e ff., mit der var., welche auch Poll. 7, 209 hat, ἀγελαιονομική, u. Clem. Alex. ἀγελοκομική, welche Form auch Lob. Phryn. p. 642 vorzieht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 11.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: