ἀγελαιο-τροφία

[11] ἀγελαιο-τροφία, , von Plat. Polit. 261 e ff. gebildetes Wort, Heerdenernährung.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 11.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: