ἀγελαιο-τροφικός

[11] ἀγελαιο-τροφικός, ή, όν, sich darauf beziehend, -κή, sc. τέχνη, die Kunst, die Heerden zu unterhalten, Plat. Polit. oft. Das eigentliche Stammwort

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 11.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: