ἀγελαιο-τρόφος

[11] ἀγελαιο-τρόφος (τρέφω), die Heerde unterhaltend, findet sich erst bei Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 11.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: