ἀγκιστρωτὸν

[15] ἀγκιστρωτὸν βέλος, mit Widerhaken versehen, Pol. 6, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: