ἀγκιστρόω

[15] ἀγκιστρόω, zu einer Angel machen, krümmen, ἠγ-κιστρωμέναι ἀκίδες, Widerhaken, Plut. Crass. 25; aber ἰχϑύδιον, mit der Angel gefangen, Synes.; πόϑῳ Lyc. 67

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: