ἀγκυλο-μήτης

[15] ἀγκυλο-μήτης, εω, ὁ, mit krummen, listigen Planen (σκολιὰ βουλευόμενος VL.), verschlagen, nur Κρόνος bei Hom.; Prometheus bei Hes. O. 48.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: