ἀγκυλό-κωλοι

[15] ἀγκυλό-κωλοι Κᾶρες, krummfüßige, Archestr. bei Ath. VII, 320 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: