ἀγκυλ-ῶνυξ

[15] ἀγκυλ-ῶνυξ, ῠχος, ὁ, ἡ, der krumme Nagel oder Krallen hat, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: