ἀγκυλέομαι

[15] ἀγκυλέομαι, nur ἠγκυλημένος κεραυνὸν Ἔρως, Blitz schleudernd, bei Athen. XII, 534 e; vielleicht nach Suid. mit ἠγκυλωμένος zu vertauschen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: