ἀγκύλη

[15] ἀγκύλη, , 1) Armbug, Ellnbogen, VLL.; Sp. auch Kniekehle, Heliod. 3, 1. – 2) Riemen am Wurfspieß, womit dieser am Arm (ἄγκη) getragen u. geschleudert wurde, Strab. IV, 196; vgl. Poll. 1, 136; der Spieß selbst, Eur. Or. 1477. – 3) übh. Riemen, Schlinge, z. B. ἱμάντεςἀγκύλας χειρὶ ἔχοντες, Seil zum Hundehalten, Xen. Cyn. 6, 1; Bogensehne, Soph. O. R. 204; Ruderöse, Eur. I. T. 1408; – τῆς ἐμβάδος, Alex. B. A. 339, eine Schleife am Schuh. – 4) bei Ath. XI, 782 d eine Art Becher zum Cottabosspiel, ἀπ' ἀγκύλης ἵησι λάταγας, vgl. B. A. 327; aber Schol. Ar. Pac. 1243 sagt; ἀγκύλην ἐκάλουν τὴν τοῦ κοττάβου πρόεσιν, vgl. Ath. XV, 667 c. – 5) Krümmung der Glieder durch lähmende Gicht, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 15.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: