ἀγκυρη-βόλιον

[16] ἀγκυρη-βόλιον, τό, Ankerwurf, -platz, σάλου καὶ πλάνης Democrit. bei Plut. de am. prolis 3 u. kort. Rom. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: