ἀγκῡρίζω

[16] ἀγκῡρίζω, Ar. Equitt. 262, nach den VLL. von einem Kunstgriff der Palästra, niederankern (καταπαλαίσας, τῇ ἀγκύρᾳ καταβαλών), oder ein Bein unterschlagen (B. A. 81. 327 aus Eupol. schon κάμψας τὸν πόδα, d. h. es wie einen Haken krümmen).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: