ἀγλαο-μειδής

[16] ἀγλαο-μειδής, holdlächend, conj. Meineke für ἀγαλμο-ειδής.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: